52. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
8. 12. 2021 - 11:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 14. izredne in 51. redne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 46. sejo Državnega sveta

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane