52. seja Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

30. 8. 2017 - 12:00
Velika dvorana, Tomšičeva 5
Dnevni  red:
 
1. Potrditev zapisnika 51. redne seje komisije
 
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-F) - skrajšani postopek, EPA 2114-VII
 
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-G) - skrajšani postopek, EPA 2133-VII Opomba: Kolegij predsednika DZ še ni odločil o predlogu za skrajšani postopek
 
4.   Zaključki s posveta Znanost in tehnologija v Sloveniji – danes in jutri?

Copyright 2013, Vse pravice pridržane