52. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 51. seje Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
9. 10. 2020 - 13:00
Veliki salon/I, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicDodatno vabljeni


Predlog  dnevnega reda:

 

1. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A), EPA 1385-VIII

 

2. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA 1386-VIII

 

3. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122), EPA 1383-VIII - nujni postopek

Copyright 2018, Vse pravice pridržane