53. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
14. 12. 2021 - 14:00
mala dvorana Tomšičeva

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-2) - druga obravnava, EPA 2268-VIII                                                                                               

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o priložnostnih kovancih (ZPK-1A) – skrajšani postopek, EPA 2309-VIII                                                                                                                     

 

3. Predlog zakona o nadzoru vesoljskih dejavnosti (ZNVD) - druga obravnava, EPA 2292-VIII                                                                                                                                              

 

4. Predlog zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) – nujni postopek, EPA 2297-VIII       

 

5. Pobude in vprašanja

 

6. Potrditev zapisnikov 52. redne in 28. izredne seje komisije

 

*PREDLOG ZA RAZŠIRITEV:

- Osnutek Predloga Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za sprejem odložilnega veta na Gradbeni zakon (GZ-1), EPA 1961-VIII

Razširitev dnevnega reda z omenjeno točko ni bila izglasovana.

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane