53. seja Interesne skupine delodajalcev

11. 10. 2017 - 11:30
veliki salon / I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 52. redne in 13. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 55. sejo Državnega sveta

Copyright 2013, Vse pravice pridržane