53. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
26. 1. 2022 - 11:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 52. redne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

 

2. Priprava na 47. sejo Državnega sveta

 

2A. Predlog Pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta za obravnavo na interesnih skupinah   *PREDLOG ZA RAZŠIRITEV

 

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti v 2021

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane