53. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

27. 9. 2017 - 12:00
soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 52. redne seje komisije

2. Predlog zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ) – druga obravnava, EPA 2020-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane