53. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
28. 1. 2021 - 14:00
v dvorani Državnega sveta ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 52. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava, EPA 1218-VIII

 

3. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga obravnava, EPA 1397-VIII kot zainteresirana komisija

Copyright 2018, Vse pravice pridržane