53. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
2. 6. 2021 - 12:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2020EPA 1807 - VIII

 

2. Letno poročilo o delu Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije in Varnostno poročilo za leto 2020, EPA 1673 - VIII

 

3.   Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike  Slovenije za leto 2020, EPA 1666 - VIII

 

4.   Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane