53. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
26. 10. 2020 - 14:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I)- skrajšani postopek, EPA 1346-VIII

 

2. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2021, EPA 1375-VIII   

 

3. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocesta, za leto 2019, EPA 1408-VIII    

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane