54. redna seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
18. 1. 2022 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi (ZFU-A) - druga obravnava, EPA 2310-VIII                                                                                                 

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku(ZDavP-2N) - druga obravnava, EPA 2312-VIII                                                                                                 

 

3. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2020 - EPA 2231-VIII         

 

4. Predlog Pobude za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (Uradni list RS, št. 187/2021) in 3. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21) v delu, ki se nanaša na finančne načrte neodvisnih ustavnih organov (Državni svet, Ustavno sodišče, Računsko sodišče in Varuh človekovih pravic)

 

5. Poročilo o delu Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance  za leto 2021

 

6. Pobude in vprašanja

 

7.  Potrditev zapisnikov 53. redne ter 29. in 30. izredne seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane