54. seja Interesne skupine delodajalcev

8. 11. 2017 - 11:30
soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 53. redne seje interesne skupine

2. Poročilo o delu Interesne skupine delodajalcev za leto 2017

3. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

Copyright 2013, Vse pravice pridržane