54. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
10. 11. 2020 - 14:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 51. in 52. ter 19. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 34. sejo Državnega sveta

 

3. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane