54. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

18. 10. 2017 - 11:00
soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 53. redne seje komisije

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1A) – druga obravnava, EPA 2145-VII

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gimnazijah (ZGim-C) – druga obravnava, EPA 2144-VII

4. Predlog zakona o Slovenski matici (ZSMat) – druga obravnava, EPA 2209-VII

5. Predlog Priporočila v zvezi z doslednim upoštevanjem načela ločitve države in verskih skupnosti, EPA 2227-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane