54. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
3. 2. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP-A) – skrajšani postopek, EPA 1486–VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-F) – druga obravnava, EPA 1510–VIII

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane