54. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in 53. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
9. 11. 2020 - 14:00
prek sistema CISCO Webex (na daljavo) ali na podlagi osebne prisotnosti v dvorani Državnega sveta

Sklic


Predlog  dnevnega reda:

 

1. Pokrajine v Sloveniji – osnutek pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin

  • Gradivo Strokovne skupine Državnega sveta za pripravo pokrajinske zakonodaje  je objavljeno na spletni povezavi www.pokrajine.si/zbornik2020.

 

2. Zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija  

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane