55. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
8. 12. 2020 - 14:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 53. in 54. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 35. sejo Državnega sveta

 

3. Osnutek Pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

              

4. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane