55. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

6. 11. 2017 - 16:00
soba 209 / II

Dnevni  red:

1. Potrditev zapisnika 54. redne seje komisije

2. Predlog zakona o visokem šolstvu (ZViS-L) – skrajšani postopek, EPA 2274-VII

3. Predlog zakona o spremembah Zakona o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (ZDKDPŠ-B) – skrajšani postopek, EPA 2271-VII4

4. Predlog poročila o delu Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Copyright 2013, Vse pravice pridržane