55. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
23. 11. 2020 - 14:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO-C) - druga obravnava, EPA 1424-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) - skrajšani postopek, EPA 1441-VIII - zainteresirana komisija   

 

3. Potrditev zapisnikov 51., 52., 53. in 54. seje ter 14. izredne seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane