55. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
16. 6. 2021 - 12:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi ( ZZK-1E), druga obravnava, EPA 1825 - VIII

 

2. Letno poročilo o delu policije za leto 2020, EPA 1915 - VIII

 

3.   Potrditev zapisnikov 52., 53. in 54. redne seje ter 16. in 17. izredne seje komisije

 

4.   Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane