56. seja Državnega sveta Republike Slovenije

8. 11. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Odobritev zapisnika 55. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

2._tocka_pobuda_dolocitev_najniz._zneska_invalidske_pokojnine_horvatt.docx

2._tocka_2ds-56sklep_k_vprasanjem_mddszem_invalidska_pokojnina_t.horvat.docx

3. Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2016

  • Letni poročili bo predstavil Samo Jereb, član Evropskega računskega sodišča.

3._tocka_letni_porocili_ers_2016.pdf

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (ZLV-J) - druga obravnava, EPA 2208-VII

  • Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora in ste ga prejeli po elektronski pošti.

 

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2E) - druga obravnava, EPA 2211-VII

 

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A) – skrajšani postopek, EPA 2236-VII

  • Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora in ste ga prejeli po elektronski pošti.

 

7. Predlog Zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – odl. US, 17/08 in 46/14 – ZON-C)

 

8. Zaključki posveta Vloga odvetništva v Republiki Sloveniji 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane