56. seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

27. 11. 2017 - 16:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 55. redne seje komisije

Zapisnik

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti (ZNPZRRDA) – skrajšani postopek, EPA 2320 – VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora z dne 30. 10. 2017. 
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=4B3E2C6613FB0A96C12581C6002181AF&db=pre_zak&mandat=VII

3. Predlog zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) - druga obravnava, EPA 2323-VII 

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora z dne 27. 10. 2017.
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=5759FEBAC957D904C12581C60037CBD3&db=pre_zak&mandat=VII

4. Predlog poročila o delu Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v mandatu 2012-2017

Mandatno_porocilo

Copyright 2013, Vse pravice pridržane