56. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
25. 8. 2021 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2F), skrajšani postopek, EPA 1914 - VIII

 

2. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1B), druga obravnava, EPA 1883 - VIII

 

3.   Skupno dvoletno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij

      javnega značaja za leti 2019 in 2020, EPA 2021 - VIII

 

4.   Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane