57. seja Državnega sveta Republike Slovenije

6. 12. 2017 - 13:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda: 

1. Odobritev zapisnika 56. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

Odobritev zapisnika 33. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Zapisnik

 

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

- Pobude in vprašanja Državni svet obravnava skladno s Poslovnikom Državnega sveta (98. člen). Predloži se jih v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje.

Pobuda_Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi_s_širjenjem_ind._cone_Mele_v_Gornji Radgoni

Predlog sklepa_k_pobudam Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj_v_zvezi_s_širjenjem_ind._cone_Mele_v Gornji Radgoni

 

3. Predlog zakona o izobraževanju odraslih (ZIO-1) – druga obravnava, EPA 2323-VII

- Predlog zakona je bil objavljen na spletnih straneh Državnega zbora.

- Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=AB8952580B928585C12581C600465FCF&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport:

Porocilo

- Predlog sklepa

 

4. Predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1) – druga obravnava, EPA 2138-VII

- Predlog zakona je objavljen na spletnih straneh Državnega zbora. 

- Spletna povezava: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=7E9C313D9B4475A9C125816400467F13&db=pre_zak&mandat=VII&tip=doc

- Mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Mnenje

Predlog_sklepa

Porocilo_Odbora_za_finance 

 

5. Pobuda za sprejem Predloga zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih oaz

Pobuda

- Poročilo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance:

Porocilo

Predlog_sklepa

 

6. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16)

Pobuda

- Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 

Porocilo

Predlog sklepa

 

7. Zaključki posveta Tretji pas na slovenskih avtocestah – nujnost takojšnje izgradnje ali dolgoročni projekt?

- Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z zaključki posveta bo objavljeno naknadno. 

 

8. Poročilo o delu Državnega sveta za leto 2017

Porocilo_o_delu_DS_za_leto_2017_-_s_prilogo

Predlog sklepa

 

9. Poročilo o delu Državnega sveta v V. mandatu

Porocilo o delu DS v_V._mandatu_2012-2017

Predlog sklepa

 

 

 

 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane