57. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

15. 3. 2017 - 12:00
soba 110/I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 56. seje Interesne skupine

2. Priprava na 49. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane