57. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
23. 2. 2021 - 13:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 56. seje in 23. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 37. sejo Državnega sveta

              

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane