57. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
1. 9. 2021 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih in socialnih sodiščih (ZDSS-1A), druga obravnava, EPA 1943 - VIII

 

2. Predlog Zakona o ustavitvi postopkov o prekrških po 14. točki prvega odstavka 57. člena v povezavi z drugo in tretjo točko prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in povrnitvi škode zaradi neustavne prepovedi omejitve gibanja in zbiranja prebivalstva zaradi preprečitve vnosa oziroma širjenja nalezljive bolezni covid-19 v državi in s tem povezanih izrečenih kazenskih sankcij za kršitve teh prepovedi oziroma omejitev (ZUPPPŠOG), druga obravnava, EPA 1962 - VIII

 

3. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2020 in Ocena stanja za leto 2020, EPA 1904 – VIII.

 

4.   Pobude in vprašanja

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane