57. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
1. 2. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji (RePOK), EPA 1549-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2I) – druga obravnava, EPA 1547-VIII    

 

3. Potrditev zapisnika 56. seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane