58. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

12. 4. 2017 - 12:00
soba 110/I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 57. seje Interesne skupine

2. Priprava na 50. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane