58. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
8. 4. 2021 - 14:00
v sobi 212/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb) – prva obravnava*,
EPA 1759-VIII
– kot zainteresirana komisija

*V času obravnave predloga zakona na seji komisije bo slednji že v fazi druge obravnave.

 

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-E) – druga obravnava, EPA 1731-VIII – kot zainteresirana komisija

 

 

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane