58. seja Komisije za državno ureditev, 68. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter 66. seja Interesne skupine lokalnih interesov - SKUPNA SEJA

Tiskalniku prijazna oblika
6. 9. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic  Predlog za razširitev dnevnega reda 68. seje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj   Obvestilo izpolnjevanje pogojev PCT


Predlog dnevnega reda:

1. Vmesno poročilo o aktivnostih Zagovornika načela enakosti glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom (000-04-3/2021)


Predlog za razširitev dnevnega reda 68. seje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj z naslednjimi točkami dnevnega reda:

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1B) – skrajšani postopek, EPA 2037-VIII (801-06-1/2021)

 

3. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Sloveniji leta 2020, EPA 2068-VIII (801-06-2/2021)

 

4. Deseto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2019 za leto 2019, EPA 2042-VIII (002-01-3/2021)

Copyright 2018, Vse pravice pridržane