59. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

15. 3. 2017 - 11:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 58. seje interesne skupine

2. Priprava na 49. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane