59. seja Komisije za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
8. 9. 2021 - 12:00
sejna soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog Zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj-2G), skrajšani postopek, EPA 2041 – VIII*

*Prvo točko dnevnega reda bosta skupaj obravnavali Komisija za državno ureditev, kot matična komisija in Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport kot zainteresirana komisija

 

2. Priporočila Komisije za preprečevanje korupcije Državnemu svetu Republike Slovenije št. 06216-11/2019/26 33001, 33004 z dne 3. 6. 2021*

  • Priporočila Komisije za preprečevanje korupcije Državnemu svetu so priložena.
  • Pravno mnenje dr. Mateja Avblja glede ustavne skladnosti Priporočil Komisije za preprečevanje korupcije Državnemu svetu je priloženo.

*Druga točka dnevnega reda se bo pričela ob 12. uri in jo bosta skupaj obravnavali Komisija za državno ureditev, kot matična komisija in Mandatno-imunitetna komisija kot zainteresirana komisija.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane