59. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
1. 3. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - skrajšani postopek, EPA 1643-VIII - zainteresirana komisija

 

2. Predlog zakona o katastru nepremičnin (ZKN) - druga obravnava, EPA 1620-VIII     

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane