6. izredna seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
24. 10. 2019 - 14:30
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic

Prestavitev seje, sprememba dneva, ure in prostora


Predlog dnevnega reda:

 

1. Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), EPA 515-VIII

 

2. Zakon o spremembah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-F), EPA 691-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane