6. izredna seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
21. 4. 2020 - 13:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov

(ZUOPŠP-A) - skrajšani postopek, EPA 996-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu

(ZDLov-1C) ­- skrajšani postopek, EPA 1056-VIII,

 

3. Predlog Pobude za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti

Copyright 2018, Vse pravice pridržane