6. izredna seja Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport

Tiskalniku prijazna oblika
12. 11. 2020 - 12:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklici


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), skrajšani postopek, EPA 1443 - VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane