6. seja Interesne skupine delodajalcev

Tiskalniku prijazna oblika
11. 4. 2018 - 11:30
mala dvorana Tomšičeva 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 4. redne in 1. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 6. sejo Državnega sveta

3. Razno

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane