6. seja Interesne skupine delojemalcev

Tiskalniku prijazna oblika
27. 3. 2018 - 07:30
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 1. izredno sejo Državnega sveta

2. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane