6. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
14. 3. 2018 - 11:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 4. in 5. seje interesne skupine

2. Priprava na 5. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane