6. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

Tiskalniku prijazna oblika
14. 3. 2018 - 11:00
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2. Priprava na 5. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane