6. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
21. 3. 2018 - 14:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

SklicDodatno vabljeni


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah Zakona o političnih strankah  (ZPolS-G) – drug obravnava, EPA 2586 - VII

    

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-E) – druga obravnava,  EPA 2626 - VII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti prič (ZZPrič-C) – skrajšani postopek, EPA 2636 - VII

 

4. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane