6. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

Tiskalniku prijazna oblika
24. 4. 2018 - 14:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2723-VII

2. Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d. o. o., na podlagi Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2017, EPA 2702-VII 

3. Pobude in vprašanja

4. Potrditev zapisnikov 2. in 3. izredne ter 4. redne seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane