6. seja Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Tiskalniku prijazna oblika
22. 6. 2018 - 11:00
soba 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. seje komisije

    Osnutek zapisnika 

 

2. Prihodnost skupne kmetijske politike Evropske unije po letu 2020

    Gradivo

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane