6. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
26. 3. 2018 - 12:00
soba 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o konzularni zaščiti (ZKZaš) – druga obravnava, EPA 2624-VII

 

2. Predlog Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ZMRSHP) – druga obravnava, EPA 2623-VII

 

3. Osnutek zapisnika 5. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane