6. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
29. 3. 2018 - 14:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) - skrajšani postopek, EPA 2606-VII

 

2. Predlog zakona o gojenju konoplje in pridobivanju kanabisa v medicinske namene (ZGKPKMN) - druga obravnava, EPA 2563-VII

 

3. Predlog zakona o spremembi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-P) - skrajšani postopek, EPA 2534-VII

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane