6. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
19. 3. 2018 - 14:00
velika dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-G) – skrajšani postopek, EPA 2629-VII

 

2. Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) – druga obravnava, EPA 2621-VII

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o železniškem prometu (ZZelP-K) –  druga obravnava, EPA 2622-VII

 

4. Potrditev zapisnika 4. seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane