60. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

14. 6. 2017 - 12:00
soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 58. in 59. seje interesne skupine

2. Priprava na 52. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane