60. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

12. 4. 2017 - 11:00
soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 59. seje interesne skupine

2. Priprava na 50. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane