60. seja Kolegija Državnega sveta

13. 3. 2017 - 13:00
soba 314/III

Predlog dnevnega  reda:
       
1.        Priprava na 49. sejo Državnega sveta

2.        Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane